aykırı

adj. transverse, anomalous, antithetic, antithetical, contradictious, contradictory, heterodox, impolitic, incongruous, inconsistent, repugnant, thwart
--------
adv. crosswise, crossways, athwart, counter
--------
pref. anti
--------
prep. against
--------
gainst
* * *
1. crosswise 2. derogatory 3. traversable 4. traversal

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • aykırı — sf. 1) Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hâllerde Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir. Anayasa 2) Çapraz, ters 3) Toplumda görüş ve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı düşmek — uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek Yüzük ona biraz aykırı düşen bir parlaklıkla parmağında parlıyordu. T. Buğra …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı olmak — ters olmak, zıt olmak Temel hak ve hürriyetlerle ilgili genel ve özel sınırlamalar demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. Anayasa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı doğrular — is., ç., mat. Aynı düzlemde bulunmayan doğrular …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • aykırı katmanlaşma — is., jeol. Katmanları düzenli bir biçimde olmayan katmanlaşma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • gerçeğe aykırı — sf. Gerçek dışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kurala aykırı — sf. Kural dışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • ters düşmek — aykırı durumda olmak, karşıt olmak Daha sonra o eşsiz lidere ters düşmek bahtsızlığına kapılmıştır. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • MUGAYİR — Aykırı. Uymaz. Zıd. Başka türl …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • mugayir — aykırı; zıt; ters …   Hukuk Sözlüğü

 • Diminutivaffix — Ein Diminutivaffix ist eine dem Wortstamm zugesetzte Vor oder Nachsilbe (Affix) die der grammatischen Verkleinerung (Diminutiv) dient. Solche Silben sind als Präfixe und Suffixe der Wortbildung zu betrachten. Die Affigierung ist nur eine von… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.